Redaktor naczelny: Maciej Skoczek - skoczek828@gmail.com

 

Zastępca red. nacz.: Grzegorz Poręba

 

Redaktorzy felietoniści: Maciej Borawski