Koniec złudzeń

Coraz głośniej mówi się o Unii Europejskiej. Mówi się w przeróżny sposób. Zadaje się coraz więcej pytań  co do faktycznego stanu UE. Ja zadam pytanie - czy Unia Europejska jest państwem?

 

Środowiska przychylne Unii odpowiedzą z pewnością, że państwem nie jest. Natomiast środowiska sceptyczne do Unii odpowiedzą, że jest. Jak w takim razie jest naprawdę? Jest państwem, czy nie jest? Należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest państwo. Państwo jest to przymusowa organizacja na określonym terytorium, która ma monopol na proces tworzenia i stanowienia prawa - legislację. Każde państwo powinno mieć - ludność, granicę, suwerenną i niepodległą władzę oraz zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. Te kilka czynników posiada każde państwo. Żeby istniało państwo, muszą być spełnione w/w warunki. Zatem czy Unia Europejska jest państwem? Jest. Idźmy dalej.  Co posiadają "współczesne" państwa? Na pewno posiadają władzę wykonawczą, ustawodawczą oraz sądowniczą. Czy UE posiada taką władzę? Tak! Komisja Europejska odpowiada za legislację oraz jednocześnie jest władzą wykonawczą. Z różnych źródeł płyną różne informacje na temat ilości unijnego prawa w Polsce. Szacuje się to od 70 do 90%. Czyli widać wyraźnie, że prawo UE>PL.  Władzę sądowniczą pełni Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest ważniejszy od sądów "państw" narodowych. Jest on najwyższą instancją. Zatem potwierdza się coraz bardziej teza, że UE państwem jest. Brnijmy dalej w układankę. Każde państwo, jak wyżej wymieniłem, musi zawierać stosunki międzynarodowe, żeby być faktycznie państwem. UE posiada Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a jest nim pani Catherine Ashton. "Państwa" narodowe posiadają aktualnie jeszcze prezydentów oraz premierów. Stanowisko prezydenta i premiera w UE pełni przewodniczący Komisji Europejskiej - Jean-Claude Juncker. To jeszcze nie koniec. Dobrze gdy państwo ma armię. Czy UE ma armię? W 2004 roku postanowiono o utworzeniu Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. Projekt ten zakłada utworzenie Grup Bojowych w sile około 50-60 tysięcy żołnierzy, którzy mieliby interweniować w sytuacjach kryzysowych. Projekt ten jest, ale brak jest oficjalnie na to pieniędzy. Fakt, że nie ma pieniędzy, nie mówi nam o tym, że nie będzie armii. Unia Europejska ma również jak każde inne państwo osobowość prawną. Każde państwo ma swój hymn i flagę. Unia Europejska ma flagę, którą każdy z nas rozpoznaje, a hymn to Oda do Radości. I tu ciekawostka - oficjalnie Traktat Reformujący z 2009 roku znosił flagę i hymn. Mimo to, dalej ta symbolika jest używana.  Wystarczy zobaczyć, co widnieje na tablicach rejestracyjnych. Jest napisane PL, ale flaga UE. Każdy z nas jest obywatelem Unii Europejskiej. Mimo, że o tym mało kto wie, ale tak jest. 

 

Na podstawie wyżej wymienionych analogii wysuwa się jeden logiczny wniosek - UE jest państwem. Każde podważanie tego jest nieuzasadnione, ponieważ faktycznego stanu podważyć się nie da. 

 

Maciej Borawski

Write a comment

Comments: 0