Dwa podstawowe błędy socjalizmu

Człowiek dąży do pewnej stabilizacji. Jest to naturalne, że ludzie łakną tzw. komfortu. Czują się wtedy bezpiecznie. Powstał kiedyś system polityczny, zapewniający ludziom byt. Państwo jako opiekun obywateli. Stwarza warunki do życia i pracy, organizuje przestrzeń osobistą, oraz pilnuje, by nic ci się nie stało, a jeśli z jakichś powodów się stanie, to zagwarantuje pieniądze, pomoc, leczenie. Czyż to nie piękne? Taki system nazywamy socjalizmem, a jego jednym z twórców był Karl Marks. Był to człowiek zniesmaczony prężnie rozwijającym się wtedy kapitalizmem. Postanowił więc stanąć w opozycji do tego „okrutnego” systemu. Owszem, idea była bardzo szlachetna(nie wiem jak z intencjami „stwórcy”) ale Marks nie uwzględnił dwóch podstawowych czynników, przez które socjalizm zbankrutuje stosunkowo szybko:

 

  1. Niewydolność finansowa państwa.

 

Jak dobrze wiemy, nie ma nic za darmo(komuniści sądzą odwrotnie) więc system polityczno-gospodarczy również kosztuje. Problem w tym, że te który omawiamy, jest wybitnie kosztowny. Wymusza on wysokie podatki, ponieważ trzeba zaspokoić wszystkie grupy społeczne. Od dzieci po niepełnosprawnych. Aby utrzymać w (cóż za ironia!) porządku całą infrastrukturę i administrację, potrzeba zatrudnić osoby tym zarządzające, czyli urzędników. A jak pokazuje doświadczenie, ich liczba w większości krajów(z socjalem) rośnie. Tak powstaje błędne koło, które jest już nie do zatrzymania.

 

  1. Brak idealizmu

 

Dziewięstnastowieczny filozof zapomniał, albo nie wiedział, że świat nie jest idealny. Założył, że wszyscy ludzie podporządkują się założeniom jego ideologii. Ludzie szybko orientują się, kiedy odbierana jest im prywatność i wolność. Ten system, czy chcemy czy nie, tego wymaga. By utrzymać go w ładzie i stabilności, potrzebna jest ogromna machina ograniczająco-inwigilacyjna. Niestety Karl, ludzie nie myślą jednakowo.

 

Zdumiewające jest to, że system socjalny nadal funkcjonuje. Dlaczego? Myślę, że to przez starsze pokolenie. Jednak dzisiaj widoczne są już tendencje kapitalistyczne i bardzo dobrze! Trzeba zburzyć mur hamujący rozwój. No i kolejny ciekawy temat, ale to już na inny artykuł.

 

 

 

 

Maciej Skoczek

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Maciej (Tuesday, 01 July 2014 17:40)

    System socjalny oparty jest na redystrybucji. Ludzie naiwnie wierzą, że redystrybucja dóbr, ziemi i kapitału pomoże w rozwoju i zapewni byt. Niestety tak nie jest. Bardzo ciekawą koncepcję wyłożył Bertrand, który to w swoich wykładach o redystrybucji powiedział, że to redystrybucja odpowiada za rozrost biurokracji, inwigilacji i centralizacji. I to ona bezpośrednio odpowiada za upadek cywilizacji, ponieważ to od niej całe państwo opiekuńcze wyrasta. Marks wcale nie zakładał, że wszyscy się mu podporządkują. On mówił jasno, że potrzeba jest rewolucja proletariatu, tylko siłą można odebrać władzę od burżuazji i się jej pozbyć jednocześnie. Kolejnym etapem miała być demokracja połączona z socjalizmem, która to by dawała możliwości przekształcenia się w utopię komunistyczną. Brzydzi mnie redystrybucja. Trzeba być kiepskim mózgiem, by nie widzieć co ona wyrządza i jakie ma skutki. Może teraz potrzebna jest kontrrewolucja?