Grabież podatkowa w skrócie

Czyli jak zmusić obywatela do zakupu dóbr. 

Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy:

Nieodpłatność, przymusowość, powszechność, bezzwrotność. 

Idea podatków w Państwie Polskim posiadającym status Państwa demokratycznego, polega na zbieraniu dóbr 

materialnych i pieniędzy celem przeznaczenia ich na wydatki państwowe, czyli teoretycznie takie które 

pozwalają się Państwu (społeczności) rozwijać. Można więc rzec, iż podatki służą ogólnemu dobru narodu i 

powodują jego rozwój. Tak niestety nie jest. 

Aktualne podatki z krótkim komentarzem: 

Podatek dochodowy- Rozumiany jako świadczenie osób fizycznych i prawnych na rzecz Państwa. Zależne jest 

od dochodu. Teoretycznie więc w Państwie Polskim karze się ludzi za kreatywność i pracowitość (kara za dobrą 

pracę). Kradzież 

Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i zdrowotne- Nie sposób nie nazwać tego przymusem i kradzieżą, gdyż 

rozkazuje się opłacania usługi z której korzystanie jest powszechne i nieobowiązkowe (przecież można 

ubezpieczyć się prywatnie). Kradzież 

Podatek od własności- Bowiem sprawiedliwością jest fakt, iż jeżeli ktoś włożył więcej pracy w nabycie 

dóbr, musi za to zapłacić (sic!). Kradzież 

Podatek od spadków i darowizn- Nic nie umknie przejścia przez ręce Państwa. Chcesz się z kimś 

podzielić? My też chcemy coś dostać. Troszkę to przypomina sytuację w której obdarzając prezentem 

młodego siostrzeńca należy pamiętać o zazdrosnej siostrzenicy. 

Podatek od towarów i usług- Podatki pobierane na etapach obrotu towarem lub usługą. 

W dniu dzisiejszym podatki są przeznaczane w znaczącej części na ogólnie niepotrzebne rzeczy jak np. 

funkcjonowanie wielu urzędów, diety poselskie, utrzymanie upadających firm państwowych, podręczniki 

dla dzieci (kiedyś kupowali je rodzice), utrzymanie państwowej służby zdrowia, utrzymanie państwowej 

oświaty i wiele innych. Po wprowadzeniu prywatyzacji większości przedsiębiorstw, zniesieniu w większej 

mierze ustroju parlamentarnego istotne będzie utrzymanie m.in. policji, wojska, władzy (w dużo 

mniejszym stopniu). Podatki byłyby jawne, zaś budżet Państwa uproszczony. Poniżej zestawienie 

pokazujące różnice podatkowe na przestrzeni stulecia. 

Rok Państwo Wysokość podatków (łączna) 

1901r. USA 3% 

 Wielka Brytania 5% 

 Rosja, Prusy 7% 

 Austro-Węgry 12,5% 

1926r. II Rzeczpospolita 25% 

1939r. III Rzesza 33% 

2013r. Unia Europejska (średnio) 83% 

Starożytność Rzymski niewolnik 90% 

 

Write a comment

Comments: 0