Wolność

„Nie można człowieka pozbawić cząstki wolności, nie pozbawiając go wolności całkowicie”

~ Michał Bakunin

 

Wolność w ujęciu filozoficznym jest istotnym zagadnieniem. Aby móc rozważać istnienie zjawiska wolności konieczne jest wpierw założenie, iż posiada się organ (mózg), tudzież osobliwość (np. duszę) pozwalającą podejmować świadome decyzje. W wielu nurtach

filozoficznych występuje określenie wolności jako przeciwieństwa ignorancji i określenia istoty wolnej jako takiej która kieruje się wiedzą i własnym rozumem (sumieniem) do realizacji postawionych przez siebie celów. Jako istoty rozumne przedstawiamy swoistą indywidualną charakterystykę priorytetów.

Przystępując do analizy wolności w ujęciu poglądowym należy rozróżnić dwie, różniące się w zakresie „wolności” jej definicje, opisane w eseju Isaiah’a Berlin’a pt. Dwie koncepcje wolności (1958).

Wolność negatywna- jest to tzw. „wolność od…” (przymusu, obciążeń podatkowych, ingerencji w życie prywatne).

Wolność pozytywna- jest to tzw. „wolność do…” (wpływu na władze, wyborów, zgromadzeń)

O ile wolność negatywna wg. Isaiah’a Berlin’a jest jedyną prawdziwą wolnością, o tyle wolność pozytywna stanowi zagrożenie dla samej wolności poprzez ingerencję w życie ludzkie.

 Wybór „Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego - ostatniej z ludzkich swobód: swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru własnej drogi.” ~ Viktor Frankl Wybór, a właściwie prawo do wyboru, do troski o własne dobro i prawo do dążenia do realizacji własnych marzeń i celów jest nieodzowną częścią każdej wolnej istoty.

Powszechnie wiadome, iż każda istota ludzka posiada inne ambicje i zróżnicowane cele. Hierarchizacja odpowiednich wartości i zachowań pozwala (wolnemu) człowiekowi na odpowiednie inwestowanie powszechnych dóbr takich jak czas, wiedza czy dobra materialne, celem osiągnięcia spersonalizowanych przez niego celów. Faktem jest zatem stwierdzenie, iż ograniczanie ww. elementów prowadzi do utraty statusu człowieka wolnego.

 

 Sprzeczności w Państwie Polskim

 

“Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.”

~ Ignacy Loyola

 

W poniższym zestawieniu pozwolę sobie przedstawić dwie, największe sprzeczności wynikające z ustroju panującego w naszym państwie. W państwie gdzie zgodnie z doktryną demokracji system rządów i formę sprawowania władzy stanowi wola większości obywateli i jest sprawowana przez nich bezpośrednio bądź (jak to ma miejsce w przypadku Polski) za pośrednictwem przedstawicieli. 1. System oświaty w Polsce- W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki (wolność pozytywna). Nauka jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)- System ubezpieczeń społecznych w Polsce ma charakter powszechny i obowiązkowy. Obowiązkiem ubezpieczenia są objęte osoby będące pracownikami na podstawie umowy zlecenia czy też prowadzące działalność gospodarczą.

 Wnioski

W odniesieniu do oświaty, ZUS i powszechnie akceptowalnych podatków nasuwają się następujące słowa wypowiedziane przez p. Jacka Wejrocha

„Czasem łatwiej wyciągnąć portfel niż wnioski.”

Nie tym razem.

Wnioski są proste- wolność negatywna nie jest wolnością, gdyż pozwala narzucić na powstałe wcześniej wolności liczne ograniczenia co prowadzi do licznych reperkusji. Idąc dalej można dojść do wniosku, iż współcześnie jesteśmy naciskani przez aparat Państwowy do postępowania z (odgórnie) narzuconymi schematami. Władze Państwa Polskiego nie pozwalają człowiekowi podejmować decyzji, nie pozwalają człowiekowi na hierarchizację jego wartości i celów, nie pozwalają na indywidualizm i twórczość. Z punktu widzenia rządzących jesteśmy niczym innym jak jednostkami za które trzeba decydować. Co z tego wynika? Decydują za nas. Świadczy to o tym, iż uważani jesteśmy przez nich za ignorantów pozbawionych rozumu, bądź duszy. Osobiście nie wiem co jest gorsze.

 

Karol Borowiak

Write a comment

Comments: 0